• La revolución transhumanista, de Luc Ferry, e Entre-lugares de la Modernidad, de Olalla Castro Hernández  Traémosvos hoxe dous títulos moi relacionados entre si, polo menos no que a temática filosófica se refire. Trátase dos ensaios "La revolución transhumanista", de Luc Ferry, editado por Alianza, e "Entre-lugares de la Modernidad", de Olalla Castro Hernández, editado por Siglo XXI.

  "La revolución transhumanista". Xurdiu unha nova ideoloxía cos seus sabios e os seu profetas, as súas eminencias e os seus intelectuais, que leva o nome de "transhumanismo": unha corrente cada vez máis poderosa, que, co apoio de medios científicos e materiais considerables, milita a favor do uso intensivo das células nai, a clonación reprodutiva, a hibridación home/máquina, a inxeniería xenética e as manipulacións xerminais, que poderían modificar a nosa especie de xeito irreversible, todo elo coa fin  de mellorar a condición humana. O progreso das tecnociencias nestes ámbitos é dunha amplitude e unha rapidez inimaxinables, é silencioso, non chama a atención dos políticos e apenas a dos medios de comunicación, de xeito que se produce ás costas da meirande parte da poboación e prácticamente non está regulado. Esta nova situación obríganos a reflexionar, a anticiparnos ás abisais cuestións que estes novos poderes do home sobre o home plantexarán inevitablemente nos vindeiros anos, nos planos ético, político, económico, pero tamén espiritual.

  "Entre-lugares de la Modernidad". Ante a sensación de que o vello non remata de abandonarnos e o novo non remata de nacer, a nostalxia moderna e a desilusión posmoderna, entramos orfos no século XXI. Se é certo que as últimas filosofías modernas e os acontecementos políticos do século XXI levaron contra as cordas á humanidade impedindo calquera discuro utópico ou emancipatorio, tamén o é que a resposta posmoderna non conseguiu definir unha solución para conseguir vivir o mundo amosándose absolutamente estéril. Como e dende onde pensarnos e pensar o noso presente? Dende un outro lugar, un limiar, un entre-lugar que articule os valores modernos  e os discursos posmodernos, dende o Terceiro Espazo que son os entre-lugares da Modernidade. Olalla Castro aborda a dialéctica entre Modernidade e Posmodernidade rescatando os elementos máis transformadores e subversivos que se xestaron nas marxes de ambas discursividades e leva a cabo unha crítica dos aspectos cómplices do statu quo, fundamentalmente do capitalismo en tanto que continuum histórico determinante, sustrato que funciona como fío conductor entre ambos mundos e modo de perpetuación. Á vez sinala eses Terceiros Espazos, entre-lugares alternativos dende os que aínda é posible existir e resistir doutro xeito, combatindo a terrible lóxica neoliberal que nos asfixia.

  Non deixedes pasar a oportunidade de facervos con estes dous magníficos títulos que non vos deixarán indiferentes!
  0 comentarios → La revolución transhumanista, de Luc Ferry, e Entre-lugares de la Modernidad, de Olalla Castro Hernández

  Publicar un comentario